Program 2019

 

AMU-dagen   |   Verneombudets dag

 

InnlederneHMSTinget2019

 

AMU-dagen, 27. mars kl 09.30 - 16

PÅMELDING

Hvordan bruke AMU på en best mulig måte?
Fagdag for deg som er medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg.
Dagen ledes av Arne Bernhardsen

 

9:30 – 9:40
Velkommen
v/ Arne Bernhardsen, Bedriftsveileder, foredragsholder og forfatter av boken "Arbeidsmiljøutvalget"

9:40 – 10:30
Omstilling uten risikovurdering er en risikosport!
Hva er de største juridiske arbeidsmiljøutfordringene? Eksempler fra hverdagen.
Hva er de største psykososiale og organisatoriske utfordringene, og hva gjør vi?

Advokat Terje G. Andersen SBDL og
Jan Norman Bjørkmo. Organisasjonspsykolog. Stamina Census

10:30-10:50
Pause / Besøk hos utstillere

10:50 – 11:20

Personvern i AMU – hva må du passe på etter de nye reglene (GDPR)?
Terje G. Andersen, Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund

11:20 – 12.00
Risikokartlegging av psykososialt arbeidsmiljø- hvordan gjør vi det?
v/ Stein Knardahl, Direktør og professor, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami)

12:00 – 13:00
Lunsj / Besøk hos utstillere

13:00 – 13:30
AMU – kjent, ukjent eller gresk for folk på gata?
Vi spør folk hva de tenker om AMU og jobben AMU-medlemmer gjør på deres arbeidsplass.
Videopptak og dialog med salen
v/ Arne Bernhardsen

13:30 – 13:40
AMU-portalen Hvordan holde orden og fokus i AMU-arbeidet med ny digital portal?
v/ Jarle Hellum og Christian H. Rafn, HMS Norge

13:40 – 14:10
Lønner det seg å satse på helsefremmende arbeid?
Sammenhengen mellom HMS, sykefravær og forsikringspremier.
v/ Lene Tennebeck. Fagdirektør HMS Storebrand. Spesialist i arbeidsmedisin

14:10 – 14:30
Pause / Besøk hos utstillere

14:30 – 15:00
Sykefraværsarbeid i et 24-timers perspektiv – hvorfor og hvordan?
v/ Lena Drange Nesland, Bedriftssykepleier, og Eskild R Larsen, adm. dir., Stamina

15:00 – 15:30
Hvordan må man jobbe for å få ned sykefravær?
v/ Kristin Flagstad, HR direktør, Nettbuss

15:30 – 16:00
Hvordan skape engasjement rundt AMU?
v/ Arne Bernhardsen

 

Verneombudets dag, 28. mars kl 09.00 - 16.00

PÅMELDING

Fagdag for Verneombud, HVO, Amu-medlemmer og HMS-ansvarlige
Konferanseleder: Ragnhild Nilsen

9:00 – 9:10
Velkommen
v/ Ragnhild Nilsen

9:10 – 9:45
Hvilken vei går HMS arbeidet?
Hvilken rolle vil verneombudene spille?
Hva går mest galt?
v/ Borghild Lekve, regiondirektør for Arbeidstilsynet Vestlandet.


9:45 – 10:30
Verneombud i en teknologisk tid
Teknologiske hjelpemidler invaderer oss!
Digitaliseringen snur opp ned på både oppgaver og arbeidsrelasjoner. Hvilke utfordringer møter vii det nye arbeidsmiljøet? Hvordan påvirker det verneombudene?
v/ Paal Leveraas, forfatter og coach

10:30 – 10:50
Pause / Besøk hos utstillere

10:50 – 11:30
Hva gjør vi med de som sliter?
Hvordan fange opp behandle de som sliter og kanskje har det vondt, men ofte går «under radaren»?
Vibeke Hammer mentor og mental trener i Ansvarlig helse, i samtale med
Inger Kolberg og Anita Hetland, hovedvernombud i Fretex

11:30 – 12:00
Hvordan kommunisere så man blir forstått?
Hemmeligheten bak hva de gode formidlerne gjør og ikke gjør for å få frem budskapet
v/ Jan E. Svaheim / Sensum Experience

12:00 – 13:00
Lunsj / Besøk hos utstillere


13:00 – 14:10 PARALLELLSESJONER

Parallellsesjon 1:

Fysisk arbeidsmiljø – Er en nullvisjon realistisk?
Erfaringer fra et ambisiøst prosjekt.
v/ Kjell Seim. Seksjonsleder for trafikksikkerhet. Statens vegvesen

Hva går mest galt, og hvordan?
Arbeidstilsynet forteller om de viktigste typene ulykker
v/ Bodil Mostue, Arbeidstilsynet

 

Parallellsesjon 2:

Den moderne kontorarbeidsplassen 
Elisabeth Trømborg, IARK

Ergonomi for kontorister
…. det handler om mer enn lys, luft og støy.
Espen Selboskar, HMS-rådgiver og bedriftsfysioterapeut i Stamina Helse

Begge sesjoner: Innlegg, dialog og refleksjon

 


14:10 – 14:30
Pause / Besøk hos utstillere 
 

14:30 – 15:20
Vold og trusler - Utfordringer, håndtering og opplæring ved bruk av ny teknologi
Per-Erik Daviknes og Geir Nes, Trygg Grunn AS


15:20 – 15:30
Årets verneombud
«Dette er min hverdag»
Ragnhild Nilsen intervjuer året VO


15:30 – 15:50
Min hverdag som verneombud
Dialog og refleksjon med salen


15:50 – 16:00
Avslutning – hva var det viktigste i dag?
Ragnhild Nilsen