Program 2019

AMU-dagen   |   Verneombudets dag

 

InnlederneHMSTinget2019

 

AMU-dagen, 27. mars kl 09.30 - 16

 

Hvordan bruke AMU på en best mulig måte?
Fagdag for deg som er medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg.
Dagen ledes av Arne Bernhardsen

 

9:30 – 9:40
Velkommen
v/ Arne Bernhardsen, Bedriftsveileder, foredragsholder og forfatter av boken "Arbeidsmiljøutvalget"

9:40 – 10:30
Omstilling uten risikovurdering er en risikosport!
Hva er de største juridiske arbeidsmiljøutfordringene? Eksempler fra hverdagen.
Hva er de største psykososiale og organisatoriske utfordringene, og hva gjør vi?

Advokat Terje G. Andersen SBDL og
Jan Norman Bjørkmo. Organisasjonspsykolog. Stamina Census

10:30-10:50
Pause / Besøk hos utstillere

10:50 – 11:20

Personvern i AMU – hva må du passe på etter de nye reglene (GDPR)?
Terje G. Andersen, Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund

11:20 – 12.00
Risikokartlegging av psykososialt arbeidsmiljø- hvordan gjør vi det?
v/ Stein Knardahl, Direktør og professor, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami)

12:00 – 13:00
Lunsj / Besøk hos utstillere

13:00 – 13:30
AMU – kjent, ukjent eller gresk for folk på gata?
Vi spør folk hva de tenker om AMU og jobben AMU-medlemmer gjør på deres arbeidsplass.
Videopptak og dialog med salen
v/ Arne Bernhardsen

13:30 – 13:40
AMU-portalen Hvordan holde orden og fokus i AMU-arbeidet med ny digital portal?
v/ Jarle Hellum og Christian H. Rafn, HMS Norge

13:40 – 14:10
Lønner det seg å satse på helsefremmende arbeid?
Sammenhengen mellom HMS, sykefravær og forsikringspremier.
v/ Lene Tennebeck. Fagdirektør HMS Storebrand. Spesialist i arbeidsmedisin

14:10 – 14:30
Pause / Besøk hos utstillere

14:30 – 15:00
Sykefraværsarbeid i et 24-timers perspektiv – hvorfor og hvordan?
v/ Lena Drange Nesland, Bedriftssykepleier, og Eskild R Larsen, adm. dir., Stamina

15:00 – 15:30
Hvordan må man jobbe for å få ned sykefravær?
v/ Kristin Flagstad, HR direktør, Nettbuss

15:30 – 16:00
Hvordan skape engasjement rundt AMU?
v/ Arne Bernhardsen

 

Verneombudets dag, 28. mars kl 09.00 - 16.00

Fagdag for Verneombud, HVO, Amu-medlemmer og HMS-ansvarlige
Konferanseleder: Ragnhild Nilsen

9:00 – 9:10
Velkommen
v/ Ragnhild Nilsen

9:10 – 9:45
Hvilken vei går HMS arbeidet?
Hvilken rolle vil verneombudene spille?
Hva går mest galt?
v/ Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet


9:45 – 10:30
Verneombud i en teknologisk tid.
Teknologiske hjelpemidler invaderer oss!
Digitaliseringen snur opp ned på både oppgaver og arbeidsrelasjoner. Hvilke utfordringer møter vii det nye arbeidsmiljøet? Hvordan påvirker det verneombudene?
v/ Paal Leveraas, forfatter og coach

10:30 – 10:50
Pause / Besøk hos utstillere

10:50 – 11:30
Hva gjør vi med de som sliter?
Hvordan fange opp behandle de som sliter og kanskje har det vondt, men ofte går «under radaren»?
Vibeke Hammer mentor og mental trener i Ansvarlig helse, i samtale med
Solveig L Gundersen og Anita Hetland, begge hovedvernombud i Fretex

11:30 – 12:00
Hvordan kommunisere så man blir forstått?
Hemmeligheten bak hva de gode formidlerne gjør og ikke gjør for å få frem budskapet
v/ Jan E. Svaheim / Sensum Experience

12:00 – 13:00
Lunsj / Besøk hos utstillere


13:00 – 14:10 PARALLELLSESJONER

Parallellsesjon 1:

a) Fysisk arbeidsmiljø – Er en nullvisjon realistisk?
Erfaringer fra et ambisiøst prosjekt.
v/ Kjell Seim. Seksjonsleder for trafikksikkerhet. Statens vegvesen

b) Hva går mest galt, og hvordan?
Arbeidstilsynet forteller om de viktigste typene ulykker
v/ Bodil Mostue, Arbeidstilsynet

Parallellsesjon 2:

a) Den optimale inne-arbeidsplass.
b) Ergonomi for kontorister
…..det handler om mer enn lys, luft og støy.

v/ Kristian Andresen, yrkeshygieniker og HMS-rådgiver og Espen Selboskar, HMS-rådgiver og bedriftsfysioterapeut, Stamina Helse

Begge sesjoner: Innlegg, dialog og refleksjon


14:10 – 14:30
Pause / Besøk hos utstillere


14:30 – 15:10
Vold og trusler. Slik håndterer vi det i Bodø kommune.
Tor Erlend Nordhuus og Anders Eivik fra Bodø kommune


15:10 – 15:20
Årets verneombud
«Dette er min hverdag»
Ragnhild Nilsen intervjuer året VO


15:20 – 15:50
Et verneombuds hverdag
Årets verneombud forteller sin historie.
Hva er grunnlaget for det gode verneombudsarbeidet?


15:50 – 16:00
Avslutning – hva var det viktigste i dag?
Ragnhild Nilsen