HMS-Tinget 2020

 

De fleste valgte å delta digitalt, men noen var også til stede fysisk på Meet Ullevaal som har innført grundige smittevernsrutiner og -tiltak.

Fysisk til stede var også noen utstillere, og vi takker dem for at de valgte å delta.
Følgende utstillere deltok på HMS-Tinget 2020, som vi oppfordrer deg til å stifte nærmere bekjentskap med:

Ansvarlig Helse
AOF Norge
Arbeidstilsynet
Friskonomen
MittVarsel
Mousetrapper
Spinalis

I tillegg deltok Mental Helse, Arbeidslivstelefonen, digitalt

 

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og programmet besto av følgende programposter:


AMU-dagen
Hva AMU bør – og ikke bør gjøre. Er det nok å følge lover og regler?
AMU-arbeidet i Statistisk Sentralbyrå: Formelt samarbeid eller reell påvirkning?
De viktigste juridiske utfordringene for AMU. Hvor trykker skoen?
Hva koster sykefravær – egentlig? Praktisk eksempel på bruk av ny sykefraværskalkulator.
Hva plager oss mest på jobb? Hva skyldes jobben, og hva skyldes livet? Faktakunnskap og verktøy i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. (NOA)
"En skade er en for mye" Virkemidler i det skadeforebyggende arbeidet. En fortelling om Postens reise – som ennå ikke er slutt
Åpenhet om psykiske lidelser i arbeidslivet. Hvordan får vi det til i Veidekke?
Gode og trygge kanaler for varsling – AMUs ansvar


Verneombudets dag
Verneombudets mange roller. Hvordan balansere det hele?
Et arbeidsliv i endring – konsekvenser for vernetjenesten og verneombudsrollen? Arbeids- og sosialdepartementet
Bransjespesifikke korona-utfordringer.
-Helsedirektoratet har bedt Standard Norge om å utvikle smittevernstandarder for ulike bransjer. Hvordan kan det hjelpe til et smittefritt arbeidsliv?
HMS i offentlig sektor. Hvordan forebygger man sykefravær og tidlig avgang i yrker med emosjonelt og relasjonelt belastende arbeid?
Verneombudets rolle som brobygger, lytter og kommunikator
Hvilke muligheter gir den nye IA-avtalen for forebyggingsarbeidet, og hvilken rolle kan verneombudene spille?
Psykiske helseplager - hvordan påvirker de arbeidsmiljø og produktivitet?
Hvordan forholder vi oss til det?
Lynkurs i de viktigste reglene for verneombud i forbindelse med sykefraværsarbeid, omstilling og varsling
v/ Advokatfirma Storeng, Beck og Due-Lund
Mangfold - Utenlandsk arbeidskraft gir noen kultur- og språkutfordringer. Men også noen muligheter!