Nytt

Et flertall av verneombudene er helt eller delvis enige i at det er mer krevende å utøve vervet i tider med hjemmekontor og annet fjernarbeid

Per Bonde Hansen web

 

AFI har nylig gjennom en stor spørreundersøkelse fått inn viktige svar fra verneombudet om hjemmekontor og annet fjernarbeid. Temaet presenteres på Verneombudets dag.

I rapporten fremgår det bl.a. følgende:

Om lag halvparten av de spurte verneombudene er enige i en påstand om at de har en god dialog med ledelsen i virksomheten til tross for utstrakt bruk av hjemmekontor. 19 prosent er uenige. Et flertall av verneombudene er helt eller delvis enige i at det er mer krevende å utøve vervet.

Verneombudene vi har intervjuet er positive til bruk av hjemmekontor, men identifiserer, i likhet med fagforeningstillitsvalgte, en rekke utfordringer forbundet med utstrakt hjemmekontorbruk. Utfordringene henger særlig sammen med hvordan verneombudets rolle er knyttet til arbeidsplassen, at verneombudets rolle og mandat på hjemmekontor kan virke uklart, samt at mulighetene til å følge opp arbeidsmiljøet reduseres kraftig når arbeid foregår på hjemmekontor. 

Verneombud opplever at det er lettere å ta tak i fysiske arbeidsmiljøutfordringer knyttet til for eksempel ergonomi, men enkelte opplever at bruken av hjemmekontor har dreid oppmerksomheten mot psykososiale arbeidsmiljøutfordringer, og opplever at digitale «vernerunder» har gitt nye muligheter til å ta tak i slike utfordringer.

Få med deg innlegget til Per Bonde Hansen fra Arbeidsforskningsinstituttet/Oslo Met, på Verneombudets dag!