HMS-Tinget 2019

HMStinget2019 programkommite web

HMS-Tinget 2019 samlet over 300 deltakere totalt fordelt på de to dagene. Det var over 20 innledere og nesten 20 utstillere.

HMS-tinget er av Norges største samlinger om arbeidsmiljø, og den klart største for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. På AMU-dagen var det dessuten ny deltakerrekord med 130 deltakere. Vi er stolte og glade over at så mange fant veien til HMS-Tinget.

Programmet var viet følgende tema:

AMU-dagen

 • Omstilling uten risikovurdering er en risikosport!
 • Personvern i AMU – hva må du passe på etter de nye reglene (GDPR)?
 • Risikokartlegging av psykososialt arbeidsmiljø- hvordan gjør vi det?
 • AMU – kjent, ukjent eller gresk for folk på gata?
 • AMU-portalen Hvordan holde orden og fokus i AMU-arbeidet med ny digital portal?
 • Lønner det seg å satse på helsefremmende arbeid? Sammenhengen mellom HMS, sykefravær og forsikringspremier.
 • Sykefraværsarbeid i et 24-timers perspektiv – hvorfor og hvordan?
 • Hvordan må man jobbe for å få ned sykefravær?
 • Hvordan skape engasjement rundt AMU?

Verneombudets dag

 • Hvilken vei går HMS arbeidet? Hvilken rolle vil verneombudene spille? Hva går mest galt?
 • Digitaliseringen snur opp ned på både oppgaver og arbeidsrelasjoner. Hvordan påvirker det verneombudene?
 • Hvordan fange opp behandle de som sliter og kanskje har det vondt, men ofte går «under radaren»?
 • Hvordan kommunisere så man blir forstått?
 • Fysisk arbeidsmiljø – Er en nullvisjon realistisk? Hva går mest galt, og hvordan?
 • Den moderne kontorarbeidsplassen. Ergonomi for kontorister
 • Vold og trusler - Utfordringer, håndtering og opplæring ved bruk av ny teknologi
 • Årets verneombud. «Dette er min hverdag»