HMS-Tinget 2003

Konferansen bestod av:

• Verneombudets dag
• HMS-ansvarliges dag

Verneombudets dag

Den 9. oktober ble Verneombudets Dag og HMS-ansvarliges Dag arrangert på Exporama Senteret utenfor Oslo. Vi var ca. 130 deltakere, og dagen ble gjennomført ved et felles program frem til lunsj. Her ble det lagt vekt på å få en oppdatering fra myndighetenes side.

Først ut var Arbeids- og administrasjonsdepartementet som orienterte om deler av Tilsynsmeldingen, nemlig hvordan man i fremtiden forventer at virksomheter skal gjennomføre sitt HMS-arbeid.

Deretter presenterte Justisdepartementet det nye Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Virksomhets-idé for direktoratet er:

• Ha oversikt over sårbarhets- og trusselutviklingen i samfunnet – i krig og fred.
• Ta initiativ for å forebygge ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser.
• Påse at det er tilstrekkelig beredskap.
• Ved manglende sikkerhet og beredskap ta initiativ for oppfølging overfor ansvarlig myndighet.

Direktoratet for sivilt beredskap og Direktoratet for brann- og elsikkerhet, inngår nå i det nye direktoratet som har hovedkontor i Tønsberg.

Trygdeetaten avsluttet denne seansen med å legge frem ferske tall for sykefraværet. Dette er ikke særlig oppløftende, og det vil bl.a. bli spennende å se om øket arbeidsledighet vil innvirke på sykefraværet.

Etter lunsj delte møtedeltakerne seg i to idet det var lagt opp et spesialprogram for verneombudene og et for HMS-ansvarlige.

Hos verneombudene var vi opptatt av hvorledes verneombudet på en aktiv måte kan bidra til å skape motivasjon og entusiasme blant sine kolleger når det gjelder arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Foredragsholder Peter Koren var svært opptatt av at det må være en forutsetning at ledelsen legger forholdene til rette og setter helse, miljø og sikkerhet på kartet. Først da kan verneombudene utføre et meningsfylt arbeid og først da vil det være mulig å skape motivasjon og entusiasme.

Hovedverneombud Roy Engen ga oss et fargerikt bilde av hvordan man organiserer og driver vernearbeidet i Borealis.