HMS-Tinget 2004

I uke 37 2004, nærmere bestemt 8. 9.10. og 11. september ble HMS EXPO 2004 avholdt på Exporama Senteret (Hellerudsletta v/Oslo).

Årskonferansen for verneombud ble gjennomført i forbindelse med dette og konferansen samlet rundt 300 personer.

I samarbeid med bransjeorganisasjonene ble det utarbeidet konferanseprogrammer med en stor grad av aktualitet for den enkelte bransje, samtidig som det legges opp til en messe med bransje-rettede produkter og tjenester.