HMS-Tinget 2000

Den 1. november ble Verneombudets Dag i forbindelse med messen HMS EXPO 2000 på Hellerudsletta utenfor Oslo. Ansvarlig for møtet var Forum for Verneombud.

I tilknytning til messen ble det gjennomført 18 seminarer, og det var med glede og stolthet vi kunne registrere at Verneombudets Dag var det som tiltrakk seg flest deltakere - over 150 personer. Mange hadde dessverre også unnlatt å sende inn forhåndspåmelding og måtte derfor avvises på grunn av plassmangel.