HMS-Tinget 2011

HMS-Tinget 2011 – Verneombudets Dag fant sted den 31. mai på Oslo Kongressenter.

Tema: Arbeidsmiljø og fremtid - Utfordringer og muligheter

Konferanseleder Einar Gelius konferansen på en engasjerende og stødig måte, og programmet spant over tema som Den nye arbeidsplassen, Mangfold på jobben, Utforming av arbeidsplassen og Verneombud med miljøansvar – for å nevne noe.

14 utstillere deltok på konferansen.

Følgende tema ble behandlet:

Den nye arbeidsplassen.
Mangfold i praksis..
Utforming av arbeidsplassen.
"Lek og lær"
Fysisk aktivitet i praksis.
Slik holder vi våre medarbeidere langtidsfriske
Verneombud med miljøansvar – Nedre Eiker-modellen

Arbeidsmiljø og fremtid - utfordringer og muligheter Dagen ble avsluttet med en paneldebatt der følgende deltok:
HVO Ramona Braanen, Oslo Universitetssykehus
HVO Jan Flenstad, Posten Norge
Regiondirektør Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet
Redaktør og forfatter Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv