HMS-Tinget 2005

HMS-Tinget 2005 ble avviklet på Felix Konferansenter i Oslo 11.oktober og mer enn 150 personer deltok.

HMS-Tinget 2005 besto av følgende:

• Verneombudets Dag
• Årskonferanse for HMS-ansvarlige
• Årskonferanse for HMS-leverandører
• Lederkonferansen Better Working Life

Nytt av året var en felles betegnelse "HMS-Tinget", som vil være et større arrangement og der både ledere, leverandører i tillegg til verneombud og HMS-ansvarlige møtes.
Hovedlinjen i årets HMS-Ting var den nye arbeidsmiljøloven og hva vi kan forvente oss av denne. Det har vært skrevet mye om utsettelser og endringer av den vedtatte loven. Likevel ble det ble trukket klare linjer både fra Departementet og Arbeidstilsynets side, og som konkluderte med at de delene av den nye loven som omhandler arbeidsmiljøet og vernetjenesten, forventes videreført også av den nye regjeringen.

En ny arbeidsmiljølov vil sette sterkere press på HMS-arbeidet på den enkelte arbeidsplass. Dette gjelder områder som opplæring, psykososialt arbeid, restarbeidsevne og lignende. De fleste av disse områdene ble behandlet, samtidig som man også fikk et innblikk i hvilke konsekvenser det kan få hvis HMS-arbeidet neglisjeres.

HMS-Tinget 2005 viste til fulle hvilke utfordringer man står overfor, og hvilket ansvar hver enkelt har for at arbeidsmiljøet skal være tilfredsstillende. Det vil uten tvil være en rekke spørsmål man bare fikk streifet, og som må bearbeides i tiden fremover.