Hms-Tinget 2013

Konferansen samlet 200 personer og ble holdt på Quality Hotel Expo, Fornebu, 23. og 24. april
Tema for konferansen var samarbeid og medvirkning

AMU-dagen
Workshop for AMU-medlemmer samlet rundt 80 deltakere og tittelen var: Hvordan kan arbeidsmiljøutvalget bli en dynamo for økt medvirkning og samarbeid?”

Verneombudets dag tok for seg samarbeid og medvirkning både i forhold til ledelse/vernetjeneste, kolleger imellom, og i forhold til tillitsvalgte.